ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาไทย

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
  อาคารทิปโก้ ชั้น 32 
  ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-271-7999 ต่อ 5714-5719
  โทรสาร 02-357-3576
  Email : thaiconsult@pdmo.go.th

  แผนที่ :


 
ชื่อหน่วยงาน*
 
ที่อยู่
 
เบอร์โทรศัพท์
 
E-mail*
 
ชื่อเรื่อง*
 
รายละเอียด*