สาขา (Sector Code) สาขา (Sector Code)จำนวนทั้งหมด 15 สาขา

ลำดับ รหัส ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ ชื่อสาขาภาษาไทย
1 1 AG Agriculture And Rural Development Sector
2 2 CO Construction Industry Development Sector
3 3 ED Education Sector
4 4 EG Energy Sector
5 5 EV Environment Sector
6 15 FI Financial Sector
7 6 HE Health Sector
8 7 IN Industry Sector
9 14 MS Miscellaneous Sector
10 8 PO Population Sector
11 9 TE Telecommunication Sector
12 10 TO Tourism Sector
13 11 TR Transportation Sector
14 12 UD Urban Development Sector
15 13 WS Water Supply And Sanitation Sector